Följ ÖrebroBostäder AB

Fler verktyg som aktivt bidrar till en ökad integration har idag skapats

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2016 15:30 CEST

Örebro är idag en boendesegregerad stad. De integrationsskapande åtgärder som görs är inte tillräckliga och segregationen kan inte enbart lösas inom de socioekonomiskt svaga stadsdelarna. För att påverka segregationen måste hela staden involveras och arbetet bör även ske på en mer strukturell nivå. Det behövs med andra ord fler verktyg, en bredare palett för att kunna ta långsiktiga steg åt rätt håll.

ÖrebroBostäder AB (ÖBO) äger och förvaltar en stor del av stadens hyresrätter och i sitt uppdrag som ett allmännyttigt bostadsbolag ingår att arbeta för att Örebro ska vara en bra stad för alla att leva och verka i.

För att öka ÖBOs möjligheter att aktivt bidra för en integrerad stad har ÖrebroBostäders styrelse idag beslutat att införa en särskild uthyrningsregel, där inkomst från arbete prioriteras vid uthyrning av 75 procent av beståndet i Vivalla och Oxhagen. Samtidigt ska det bli lättare att söka bostad i hela ÖBOs beståndet för dem som inte har så många köpoäng. Fler lediga lägenheter ska därför hyras ut via Marknadsplats Direkt där ”först till kvarn-principen” gäller.

-De lösningar som hittills prövats för att öka den sociala blandningen i staden har inte slagit igenom tillräckligt väl, då måste vi pröva nya vägar, säger Anna-Carin B Magnusson, bosocial chef på ÖBO.

Med dessa två åtgärder öppnas nya möjligheter att öka den socioekonomiska styrkan i två av stadens stora stadsdelar och samtidigt ge fler chans till bostad runt om i staden.

Den nya regeln börjar tillämpas från och med september 2016 och varje år hyrs minst
150 lediga bostäder via Marknadsplats Direkt.

-Ökad integration är en viktig del i ÖBOs arbete. Nu tar vi ett nytt kliv för att öka den i hela Örebro, säger Camilla Andersson, ordförande i ÖBOs styrelse.


För mer information är du välkommen att höra av dig till:

Anna-Carin B Magnusson, bosocial chef, ÖrebroBostäder AB, 0707-19 42 91
Camilla Andersson, ordförande i ÖBOs styrelse, 070-638 55 95

Vår affärsidé är att erbjuda attraktiva bostäder med bredd och variation i god boendemiljö. ÖBO har ett uttalat kundfokus och vår vision, Hem för dig, uttrycker vår vilja att möta olika behov och önskemål.

Kommentarer (2)

  Nu har jag läst om den nya "uthyrningsregeln" i både na.se och här på obo.se, ett tiotal gånger. Jag förstår ändå inte hur detta ska förbättra integrationen. Inkomsten ska vara avgörande i 75% av de lediga lägenheterna i Oxhagen och Vivalla. Och i resten av staden, då? 100% eller 0%? Var så vänliga och utveckla den här nya regeln så att vi förstår exakt vad ni menar. Tack!

  - Björn Johansson - 2016-06-15 09:45 CEST

  Vår tanke är att öka den socioekonomiska blandningen i staden på så sätt att främja inflytt av de grupper som är underrepresenterade i olika stadsdelar. I Vivalla och Oxhagen bor det, relativt sett, många barn och unga och många som inte är etablerade på arbetsmarknaden. Naturligtvis bor där många personer som både arbetar och har bra inkomster men i jämförelse med övriga staden är det en lägre andel. Vi vill därför med denna nya regel främja inflytt av personer som arbetar, studerar på högre nivå samt äldre. Bor man redan i Oxhagen och Vivalla och vill flytta inom sin stadsdel kan man göra det utan att ha inkomst från arbete, studiemedel eller ålderspension, precis som idag. I praktiken kommer regeln användas vid uthyrning av ca 170 lägenheter per år.

  I de delar av staden som upplevs väldigt attraktiva och där det krävs många köpoäng för att få en lägenhet bor det få unga, nyanlända och andra grupper som av olika skäl inte stått så länge i ÖBOs kö. Genom att börja hyra ut minst 150 lägenheter per år i dessa attraktiva lägen på ÖBOs Hyrestorg Direkt kommer dessa personer nu ha en chans att komma fram på dessa lägenheter och därmed kommer blandningen av personer bli mer komplett även i dessa delar av staden. Upplägget när det gäller Direktlägenheter är nämligen att du endast kan söka dessa om du har maximal fyra års köpoäng (du måste dock ha varit folkbokförd i Örebro minst 2 år för att få söka dem då vi vill gynna redan etablerade Örebroare). Av de 25 första som anmäler sig på dessa lägenheter kommer vi sedan slumpa 10 personer som erbjuds lägenheten. Med dessa två åtgärder kombinerade hoppas vi kunna bidra till en något mer integrerad stad vad gäller människors ekonomiska förutsättningar.

  Man ska dock komma ihåg att den absoluta majoriteten lediga lägenheter (ca 1650 per år totalt om man undantar student- och seniorlägenheter) kommer att fortsätta hyras ut med de gamla uthyrningsreglerna.

  Kontakta mig gärna vid frågor! /Anna-Carin B Magnusson, Bosocial chef 0707-194291

  - Anna-Carin B Magnusson - 2016-06-16 10:56 CEST

Lägg till kommentar

Kommentera